2.1.1 Διάγραμμα οικιακού δικτύου

Αυτός ο οδηγός έχει σχεδιαστεί για να ενσωματώσει ένα διακομιστή σε ένα τυπικό μικρό και κλειστό δίκτυο στο σπίτι. Η πρόσβαση στο Internet παρέχεται από έναν πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου DSL router/modem, με ένα ολοκληρωμένο firewall.

Η πύλη είναι η συσκευή του δικτύου που επιτρέπει και ελέγχει την πρόσβαση στο Διαδίκτυο από εσωτερικές συσκευές. Αυτή η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει σαν ένα φράγμα ασφαλείας που αποτρέπει την ανεπιθύμητη πρόσβαση σε εσωτερικές συσκευές από τον έξω κόσμο, λειτουργεί σαν ένα firewall. Σε ένα οικιακό δίκτυο, η συσκευή αυτή είναι συνήθως το DSL router/modem.

Η πύλη απαιτεί ένα όνομα δικτύου και μια στατική διεύθυνση IP για να βρεθεί εύκολα από όλες τις άλλες συσκευές του δικτύου.

Σε αυτόν τον οδηγό ο router/firewall θα ονομαστεί gateway.home.lan με διεύθυνση IP 192.168.1.1.

Ο διακομιστής θα είναι συνδεδεμένος στο εσωτερικό δίκτυο, με αυτόν τον τρόπο προστατεύεται από ανεπιθύμητη πρόσβαση από το Διαδίκτυο.

Ο διακομιστής χρειάζεται επίσης ένα όνομα και μια στατική διεύθυνση IP για να εντοπιστεί από άλλες συσκευές. Μεταξύ των άλλων καθηκόντων του, θα είναι υπεύθυνος και για τη δυναμική διαμόρφωση των διευθύνσεων IP (DHCP) για όλες τις συσκευές που θα συνδέονται με το εσωτερικό δίκτυο.

Σε αυτόν τον οδηγό ο διακομιστής (server) θα ονομαστεί server.home.lan και η στατική διεύθυνση IP του θα είναι 192.168.1.100.

Πελάτες θα είναι όλες οι συσκευές που θα είναι συνδεδεμένες με το εσωτερικό δίκτυο. Για παράδειγμα, η ρύθμιση των παραμέτρων του δικτύου του πελάτη, θα γίνεται από τις υπηρεσίες που προσφέρονται από το διακομιστή. Η πρόσβαση στο Διαδίκτυο θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της πύλης(gateway), έτσι ώστε να προστατεύεται από εξωτερικές εισβολές.

  • el/squeeze/config/network/diagram.txt
  • Última modificação em: 2022-04-07 14:49
  • por 127.0.0.1