2.0 Πριν ξεκινήσουμε

Όταν ένα πρόγραμμα εγκατασταθεί, οι πολύ βασικές ρυθμίσεις έχουν συσταθεί επίσης, παρέχουν ελάχιστη έως καθόλου λειτουργικότητα. Για λόγους ασφαλείας, ορισμένες εφαρμογές είναι εντελώς απενεργοποιημένες από την εγκατάσταση τους. Για να είναι χρήσιμη, μία εφαρμογή πρέπει να ρυθμιστεί σωστά.

Κατά την ρύθμιση, ακόμη και ένα μικρό λάθος μπορεί να είναι επιβλαβές και συνήθως είναι δύσκολο να εντοπιστεί. Ευτυχώς, μερικές μικρές προφυλάξεις και μερικές καλές συνήθειες μπορούν να βοηθήσουν ώστε αυτό να αποτραπεί .

Ποτέ μην ξεχνάτε να κάνετε αντίγραφο ασφαλείας για κάθε αρχείο ρυθμίσεων που πάτε να πειράξετε. Σε περίπτωση προβλήματος, είναι πολύ πιο εύκολο να ανακτήσετε το αρχικό αρχείο από το αντίγραφο ασφαλείας, παρά να προσπαθήσετε να βρείτε τι πήγε στραβά.

Για παράδειγμα, πριν ξεκινήσετε την επεξεργασία του /etc/network/interfaces αρχείου ρυθμίσεων, δημιουργήστε ένα αντίγραφο ασφαλείας:

[email protected]:~# cp /etc/network/interfaces /etc/network/interfaces.ori

Στη συνέχεια, επεξεργαστείτε το αρχείο:

[email protected]:~# nano -w /etc/network/interfaces

Τώρα, όλες οι διαφορές μπορούν εύκολα να ελεγχθούν με την εντολή diff :

[email protected]:~# diff /etc/network/interfaces.ori /etc/network/interfaces
9,10c9,20
< allow-hotplug eth0
< iface eth0 inet dhcp
---
> #allow-hotplug eth0
> #iface eth0 inet dhcp
>
> # Static IP address
> auto eth0
> iface eth0 inet static
>    address 192.168.1.100
>    netmask 255.255.255.0
>    network 192.168.1.0
>    broadcast 192.168.1.255
>    gateway 192.168.1.1

Σε περίπτωση προβλήματος, είναι πολύ εύκολο να ανακτηθεί το αρχικό αρχείο:

[email protected]:~# cp /etc/network/interfaces.ori /etc/network/interfaces

Το αρχείο /etc/network/interfaces έχει τώρα το αρχικό περιεχόμενο.

Τα αρχεία ρυθμίσεων είναι απλά αρχεία κειμένου, έτσι οποιοσδήποτε επεξεργαστής κειμένου θα μας κάνει τη δουλειά. Ιστορικά, οvi η οvim (Βελτιωμένη έκδοση του Vi ) είναι οι προεπιλεγμένοι επεξεργαστές κειμένου στο Linux. Μια άλλη επιλογή είναι o nano (Προσωπικά προτείνω τον nano, είναι πιο εύκολος στη χρήση). Και οι τρεις editors (vi, vim.tiny και nano) είναι προεγκατεστημένοι στο Debian 7.0 'Wheezy'.

Για να επεξεργαστείτε ένα αρχείο με τον vi η τον vim.tiny απλά εκτελέστε την εντολή με το όνομα του αρχείου ως όρισμα:

Για παράδειγμα, για να επεξεργαστείτε το αρχείο /etc/network/interfaces:

 • με τον vi:
[email protected]:~# vi /etc/network/interfaces
 • με τον vim.tiny:
[email protected]:~# vim.tiny /etc/network/interfaces
 • Για να χρησιμοποιήσετε τον nano:
[email protected]:~# nano -w /etc/network/interfaces

 • el/wheezy/config/before/start.txt
 • Última modificação em: 2020-08-02 20:10
 • (edição externa)